Handreiking toezicht AlcoholwetEen groeiend kennisplatform dat praktisch informatie en handvatten verzameld om handhaving van de Alcoholwet effectief in te richten

Handreiking toezicht op de Alcoholwet

Een groeiend kennisplatform dat praktische informatie en handvatten verzamelt om Alcoholwet-handhaving effectief in te richten. Deze website begeleidt je bij het inrichten van de handhaving op de leeftijdsgrens en doorschenken. Je vindt hier de benodigde informatie, praktische handvatten, best practices voor leeftijdsgrens en doorschenken handhavingsbeleid en ervaringen van andere gemeenten. Ook helpen we je met de randvoorwaarden zoals het creëren van draagvlak.

Zelf een ervaring uit uw gemeente delen op het platform? Deel uw suggestie met ons. We zullen de inzendingen periodiek bekijken. 

De handreiking is ontwikkeld door Bureau Objectief, met in een ondersteunende rol Breuer & Intraval. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn de opdrachtgevers. Het is een van de acties die beschreven staat in het Nationaal Preventieakkoord. Het platform zal periodiek worden herzien en geupdatet. Lees meer over de handreiking Alcoholwet.

 

Leeftijdsgrens

Dit deel van de handreiking biedt gemeenten handvatten om op een meer effectieve wijze toezicht te houden op de naleving van de leeftijdsgrens. Hierbij staat de inzet van het middel testkopers centraal. Het staat gemeenten vrij om het toezicht uit te blijven voeren op basis van observatie-inspecties. Grote delen van deze informatie zijn ook voor die gemeenten relevant.

Leeftijdsgrens

Dronkenschap

Dit deel van de handreiking biedt gemeenten handvatten voor de handhaving op dronkenschap. Hierin wordt aandacht besteed aan de wettelijke kaders, de handhavingsstrategie, risicogestuurd toezicht, de uitvoering van de handhaving en de specifieke setting van uitgaansgebieden en 
evenementen.
 

Dronkenschap

 

 

Cookie-instellingen