Handreiking toezicht AlcoholwetEen groeiend kennisplatform dat praktisch informatie en handvatten verzameld om handhaving van de Alcoholwet effectief in te richten

NVWA

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is verantwoordelijk voor de controle en handhaving van wet- en regelgeving op het gebied van voedselveiligheid, dier- en plantengezondheid en consumptiegoederen, waaronder alcoholhoudende dranken. De gemeente is een belangrijke partner voor de NVWA als het gaat om de controle en handhaving van wet- en regelgeving op het gebied van alcoholhoudende dranken. 

Verkoop op afstand
De NVWA houdt toezicht op de naleving van de leeftijdsgrens van 18 jaar bij bedrijven die alcohol aanbieden via online platformen. Het is belangrijk om te weten dat bedrijven die online alcoholhoudende drank verkopen op twee momenten de leeftijd van de koper moet verifiëren om te controleren of deze 18 jaar of ouder zijn. Allereerst moet de leeftijd geverifieerd worden bij aankoop van de alcoholhoudende drank. Deze verificatie kan bijvoorbeeld gebeuren via een pop-up die vraagt naar de geboortedatum van de koper. Daarnaast moet de leeftijdsgrens van 18 jaar worden gecontroleerd bij afgifte van de alcoholhoudende drank. Alcoholhoudende drank mag alleen worden verkocht aan personen die 18 jaar of ouder zijn. 

Het huidige leeftijdsverificatie systeem is nog niet heel concreet en biedt minderjarigen in de praktijk nog te veel ruimte om online aan alcohol aan te kopen. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil daarom in de toekomst concretere eisen stellen aan de online leeftijdscheck. Het toezicht op de naleving van de leeftijdsgrens bij fysieke bedrijven valt onder de reikwijdte van de gemeenten. 

De NVWA controleert online bedrijven of ze voldoen aan deze regels. De NVWA controleert naar aanleiding van meldingen van burgers, gemeenten, politie en andere instanties. Ook voert de NVWA reguliere controles. De NVWA is doorlopend bezig haar toezicht te innoveren, zo maakt ze bijvoorbeeld gebruik van een tool die het internet kan scrapen. Hierdoor worden websites en webshops die alcoholhoudende drank verkopen systematisch op een lijst gezet zodat deze kunnen worden gecontroleerd door een inspecteur.

Indien er overtredingen worden geconstateerd, zal de NVWA deze aanpakken en eventueel handhavend optreden. 

Regels alcoholverkoop op afstand (online) | Regels voor verkoop alcohol | NVWA

Prijsacties
De NVWA houdt ook toezicht op prijsacties van alcoholhoudende dranken voor gebruik elders dan ter plaatse, zowel bij online verkoop als bij fysieke winkels. Volgens de wet is het namelijk niet toegestaan om alcoholhoudende dranken voor gebruik elders dan ter plaatse met meer dan 25% korting aan te bieden. De NVWA pakt overtredingen van deze regel op naar aanleiding van meldingen van bijvoorbeeld burgers maar voert ook reguliere controles uit om te zorgen dat bedrijven zich aan deze regel houden. 

Het toezicht op de naleving van de prijsacties voor gebruik ter plaatse valt onder de reikwijdte van de gemeenten.

Indien een bedrijf zich niet houdt aan deze regel, kan de NVWA handhavend optreden. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat het bedrijf een boete krijgt.

Verbod hoge kortingen op drank in retail | Regels voor verkoop alcohol | NVWA

Online slijterijen
Ook is het belangrijk om op te merken dat online slijterijen naast alcoholhoudende drank geen andere producten mogen aanbieden. Dit is om te waarborgen dat alcoholische dranken niet worden aangeboden als een bijkomend product bij de verkoop van andere producten, zoals speelgoed of kleding. De NVWA kan enkel slijterijen met vergunning controleren, deze vergunning vraagt de NVWA op bij de gemeente. Wanneer er geen vergunning aanwezig is zal de NVWA de gemeente vragen dit op te pakken. 

Verkoopbeperkingen voor online slijters | Regels voor verkoop alcohol | NVWA

Melding
Gemeenten kunnen meldingen doorgeven aan de NVWA, die vervolgens actie kan ondernemen om de overtreding op te sporen en op te lossen. Het is belangrijk om te benadrukken dat gemeenten een belangrijke rol spelen bij het waarborgen van de volksgezondheid en bescherming van minderjarigen tegen de negatieve gevolgen van het misbruik van alcoholhoudende dranken. 

Melding doen over tabak en alcohol | Melding doen | NVWA
 

Cookie-instellingen